Scrum introduktionskursus

Dette kursus er en en-dags introduktion til Scrum samt agil estimering og planlægning. Det fungerer som kick-off for implementering af Scrum i din virksomhed og danner en fælles ramme for alle interessenter.

Hvem bør deltage?

Dette kursus henvender sig til alle interessenter i dine IT-projekter: Forretningsledelsen, produktchefer, projektledere, udviklere, tester mv.

Hvad lærer du?

Vi lærer om baggrunden for Scrum: de problemer, Scrum løser, de lean principper, der da danner grundlaget og hvordan og hvorfor det virker.

Vi gennemgår essensen af Scrum. Du lærer om hvordan man bliver en god ScrumMaster, udfordringerne ved at være Product Owner og ansvaret i teamet. Desuden gennemgår vi den centrale udviklingscyklus med planlægning, Daily Scrum og hvordan man effektivt bruger retrospectives til løbende læring og forbedringer.

Herefter går vi i dybden med krav- og planlægningsdelen af Scrum, herunder arbejde med backlogs og user stories samt estimering med planning poker.

Der vil undervejs være praktiske øvelser med planlægning og en øvelse med en simulation af et komplet Scrum projekt.

Kursusform

Kurset varer en dag og består af en teoretisk del med undervisning i Scrum samt praktiske øvelser. Der er rig mulighed for spørgsmål undervejs. Der kan være op til 25 deltagere på kurset som afholdes i din virksomhed.

Alle Atives undervisere er Scrum certificerede og har stor praktisk erfaring med Scrum.

Hør mere

Kontakt Martin Gildenpfennig: 

E-mail: mg@ative.dk

Telefon: +45 3028 2896